بوکر

جایزه من بوکر (50،000 پوند) The Man Booker Prize: اولین جایزه در سال 1969 اهدا شده است. اغلب با نام جایزه بوکر شناخته می‌شود و به بیانی معتبرترین جایزه ادبی بریتانیاست، هر سال به یک اثر خاص از هر نویسنده اعطا می‌شود. تا سال 2013 این جایزه تنها به نویسندگانی که شهروند اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع بودند تعلق می‌گرفت ولی از سال 2014 هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و در انگلستان منتشر شده باشد، می‌تواند به این جایزه دست پیدا کند.