پدیدآورندگان

معرفی پدیدآورندگان نویسندگان، مترجمان شهیر ایران و جهان و مؤلفان کتاب‌های ماندگار و رمان‌ةای جاودانه و محبوب، ارائه خلاصه‌ای از زندگی‌نامه و معرفی آثار آنها.